همه دسته بندی ها

رسانه

صفحه اصلی >  رسانه

رسانه

کاربرد کانال های هوای مارپیچی
کاربرد کانال های هوای مارپیچی
مار 11، 2024

عمدتاً برای اتصال گردش هوا بین دو مکان استفاده می شود و در تهویه و تنفس نقش دارد.
مجرای هوای اسپیرال که به لوله جدار نازک درز مارپیچ نیز معروف است، اولین بار در صنایع نظامی مانند اگزوز (تامین) استفاده شد.

ادامه مطلب
 • مزیت کانال های هوای مارپیچ
  مزیت کانال های هوای مارپیچ
  مار 11، 2024

  نصب کانال های هوای مارپیچ به طور قابل توجهی نقاط اتصال بین لوله ها را کاهش می دهد و نشتی را در محل اتصال اتصالات لوله به حداقل می رساند.
  به دلیل حساسیت ورق های آهن به واکنش های شیمیایی در محیط های مختلف، خوردگی ...

  ادامه مطلب
 • الزامات محل کار مجرای مارپیچی
  الزامات محل کار مجرای مارپیچی
  مار 11، 2024

  محل مجرای مارپیچی به شش نقطه اصلی نیاز دارد
  (1) پیش ساخته کانال های هوا باید دارای محل کار مستقل باشد که باید صاف و تمیز باشد و سکوی پردازش باید تراز شود. سایت عایق فویل آلومینیومی دو طرفه...

  ادامه مطلب